Orkla Confectionery & Snacks fabrikk Nidar i Trondheim har nylig tatt i bruk en mobil løsning basert på Neptune Software for truckterminaler. Dette har gitt dem en mye mer effektiv måte å plukke varer på enn tidligere, da prosessen var svært manuell og omfattende. “Plukkeren sparer 20 minutter pr. ordre, så dette er en stor effektivitetsforbedring”, sier Magnar Tangen som er avdelingsleder lager på fabrikken i Trondheim.

S5 har intervjuet Magnar om hvordan den nye løsningen har effektivisert arbeidsmåten til lagerarbeiderne hos Nidar.

Fortell om den mobile løsningen S5 Consulting har levert til Nidar

– Dette er en løsning for truckterminaler som gir beskjed om hvor varer skal hentes på lageret. Det er en annen måte å plukke varer på enn den vi hadde før, som fungerer mye bedre.

Har det vært noen effektiviseringsgevinst forbundet med den nye måten å se/gruppere informasjonen på ved bruk av Neptune?

– Før vi fikk på plass løsningen var prosessen mye mer manuell: Ordene kom inn på PC’en, ble printet ut og gikk ut til en ordrebu ute på lageret, der de ble sortert etter klokkeslett. Så kom plukkeren og hentet ordren og skrev adresselister til kundene, førte på bestillingsnummer, gikk gjennom ordren og telte paller, kopierte A4-arket, genererte ordren og begynte å plukke. Med den nye løsningen kommer ordren inn på ordrekontoret, får definert et spor på utgående rampe, ordren blir generert og kommer opp på truckterminalen. Plukkeren sparer 20 minutter pr. ordre, så dette er en stor effektivitetsforbedring!

Hvordan vil du beskrive brukeropplevelsen før og etter ny løsning?

– Løsningen fra Neptune og S5 Consulting har medført endringer i arbeidsmåten vår i forhold til plukking av varer. Prosessen blir mer effektiv, og vi ser allerede et stort potensiale i forhold til den effekten vi kan få ut. Vi ser at det over tid vil bli lavere feilmargin med den nye løsningen enn med den gamle rutinen. Plukkmessig fungerer løsningen kjempebra. Vi har implementert den midt i en veldig hektisk periode med både jule- og påskeleveranser, og det har gått knirkefritt. Det er veldig bra! Prinsippet bak løsningen er genialt, og det er mye å hente over tid.

Hvordan er ditt inntrykk av S5 som leverandør?

– Vi har fått kjempebra oppfølging fra S5 Consulting og Terje. Han kjenner oss, og har vært med oss på leveranser av løsninger tidligere. Han er en kjemperessurs, og vi trenger ikke å forklare hva vi mener. Det er helt klart en fordel vi drar nytte av.

Basert på de erfaringene du har med S5, vil du anbefale dem til andre i tilsvarende prosjekter?

Ja – helt klart! Vi startet i det små, og har kikket på Lilleborgs løsning der vi hadde helt sammenlignbare utfordringer. Det gjorde utslaget.

Vil du vite mer om hvordan S5 Consulting kan effektivisere din virksomhet? Ta kontakt med Terje Pedersen.