Reisebrev I: ”Pakket og klar!”

For en tid tilbake startet vi forberedelsene til en reise som vi har sett frem til lenge: Den Store Migreringsekspedisjonen til SAP S/4HANA. Vi har planlagt og preppet utstyr, og er nå så vidt i gang med migrering av våre egne SAP-systemer.

Denne reisen vil være vårt pionerprosjekt på SAP S/4HANA. Som den førende SAP aktøren i det norske markedet er vi de første som går i gang med et slikt fundamentalt prosjekt. Vi ser på det som en utfordrende og lærerik ekspedisjon som vil gi oss verdifulle erfaringer som kan overføres til våre kunder.

S5 Consulting er en offensiv og agil aktør med bred og dyp kunnskap om SAP. Det gjør oss godt rustet til å bistå våre kunder med migreringen av deres SAP-systemer til S/4HANA, noe vi får best til ved å gå gjennom prosessen selv. Parallelt hjelper vi SAP med å teste og forbedre teknologi og funksjonalitet, til det beste for kunder og marked.

Migreringen utføres på et fullverdig SAP ERP-system; SAP 6.0 EP 7 (NW 7.40). Database MaxDB størrelse 750 GB. OS er Linux, hvor i praksis all funksjonalitet er satt opp (MM/SD/WM/FI/CO/HR/Lønn/PM/PS/PP osv.)

Ekspedisjonen mot fremtiden
Skiftet til S/4HANA har klare paralleller til overgangen fra SAP R2 til R3. Teknologien med HANA in-memory i bunnen, fjerde generasjons SAP og Analytics gjør at transaksjoner går mye raskere, og åpner for muligheter og forretningsverdier for kunder som før ikke var mulig. S/4HANA tar høyde for Internet of things og big data, og gir bedre tilgang til real time data. Når vi vet at all ny kode bygges for S/4HANA, er det liten tvil om at denne teknologien representerer fremtiden.

Med dette i bagasjen er motivasjonen for ekspedisjonen åpenbar: Vi vil gå opp løypa for kundene våre, og sørge for at de har et godt og oppdatert kart å gå etter når de selv skal i gang, at gatelysene er på plass, og at det er minimalt med humper i veien. Det gir trygghet og øker sjansen for at kundens reise blir en suksess.

Vi tilbakela nylig ekspedisjonens første milepæl; Maintenance Planner. Her har vi gjort alt som er nødvendig for migrering, inkludert tilpasninger for konvertering. Akkurat nå jobber vi med Pre Check, der vi skal forberede data for migrering til S/4HANA.

Reisefeber og forberedelser
Jo bedre forberedt en ekspedisjon er, jo bedre blir gjennomføringen. Vi startet forberedelsene allerede i 2015, da vi var en engasjert del av etableringen av et eget S/4HANA InnoTeam. Teamet ledes av Sveinung Gehrken i nært samarbeid med SBN. I InnoTeamet har vi lagt det teoretiske grunnlaget for reisen ved å orientere oss om muligheter, potensielle utfordringer, gevinster og roadmap for S/4HANA.

Ekspedisjonslederens rolle er også avgjørende for suksess. Vi har hentet inn en erfaren og meget kompetent utvikler og prosjektleder; Shiva Nag. Hans oppgave er å drive ekspedisjonen fremover, og sørge for at man får så mye praktiske kunnskap og erfaring som mulig for å rettlede og hjelpe kundene i deres migrering til S/4HANA. I dette prosjektet er vi vår egen kunde, og vi stiller høye krav, baner vei og retter feil. Slik blir det vi leverer til kundene våre enda bedre.

Foreløpig er det relativt få S/4HANA installasjoner på verdensbasis, så vår reise er pionerarbeid, og ikke alle utfordringer kan løses på veien. Vi har derfor et nært samarbeid med SAP om forbedringer, og målet er at samspillet kan gi enda bedre løsninger.

Ekspedisjonsteamet
Vil du vite mer om vår reise for å forberede din egen? Vi vil gjerne snakke med deg:

  • SAP S/4HANA InnoTeam: Sveinung Gehrken | 473 18 037 | sveinung@s5consulting.no