Sammen med NexQuent i Tyskland har S5 Consulting utviklet en DSR sMart for mobile reporting applikasjon, der man enkelt kan håndtere konflikter som påvirker SAP-systemet, og samtidig være trygg på å passere riksrevisjonens nåløye hvis de skulle ta turen innom.

Å ha styring på tilganger og autorisasjoner er spesielt viktige for bedrifter som benytter SAP, da de ofte kjører mange eller alle virksomhetsprosesser i SAP. Skulle riksrevisjonen finne på å studere hvordan du håndterer autorisasjoner, er det best å ha kontroll.

NexQuent er et tysk selskap lokalisert i Hamburg. De har utviklet verktøyet Dynamic Security Recording (DSR), som analyserer tilganger og autorisasjoner i SAP-systemer. Ved å benytte DSR vil man kunne finne og løse konflikter som påvirker sikkerheten i SAP-systemet.

For å forenkle bruken av DSR-funksjonaliteten har S5 Consulting sammen med NexQuent utviklet en DSR sMart for mobile reporting applikasjon; en web- og mobilvennlig SAP Fiori applikasjonsløsning laget med Neptune Application Designer. Her kan administratorer enkelt få oversikt over rollekonflikter DSR-analysen har avdekket. Applikasjonen gir mulighet til å enkelt håndtere konflikter i en nettleser, på en tablet eller en smarttelefon.

Morten Prom som er User Experience Developer i S5 Consulting oppsummerer det slik:

– Dette er produktinnovasjon på sitt beste. DSR sMart-applikasjonen illustrerer måten vi i S5 Consulting ønsker å levere løsninger på: Ta utgangspunkt i en god funksjonalitet og gjøre den bedre og mer tilgjengelig og brukervennlig på web og mobil. SAP Fiori apps er et SAP HTML5 rammeverk der man kan utvikle applikasjoner til mange plattformer på en gang. Neptune Application Designer bygger på SAP Fiori rammeverket, men forenkler integrasjonen mellom HTML5 front end og SAP back end betraktelig. Dermed blir behovet for assistanse fra mellomvare/basisfolk mindre.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.