Som en del av et større samarbeid med oss i S5 Consulting har Gyldendal Forlag valgt en Neptune SAP Fiori-løsning til å håndtere sine abonnementer innen undervisning. Målet har vært at kundene skal kunne administrere abonnementene selv, på en enklere og mer effektiv måte.

Anders Gudmestad, salgsleder i Gyldendal Undervisning, bekrefter at prosjekt og leveranse har innfridd forventningene, og vel så det:

“S5 Consulting forsto hva vi ønsket å få til, og utfordret oss samtidig på noen av valgene våre. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra kundene våre. De opplever det som nyttig å kunne administrere selv, de får raskere hjelp og har bedre kontroll.”

Se Anders fortelle mer om abonnementsløsningen og samarbeidet med S5 Consulting, og få en sniktitt inn bak kulissene.