Som et ledd i vårt målrettede arbeid med å begeistre kundene har vi nylig inngått ”nearshore” samarbeid med ROFF for teknisk SAP-utvikling, gjennom ROFFs SAP Development Factory (SDF). Samarbeidet styrker kostnadseffektivitet og skalerbarhet både for kundene og S5 Consulting.

ROFF er en stor kapasitet innen teknisk SAP-utvikling, og dekker store deler av verden fra sine kontorer i Europa, Sør-Amerika og Asia. Som global og viktig gullpartner av SAP tilbyr ROFF en unik teknisk tyngde og kompetanse til S5 Consulting og deres kunder, med hovedfokus på ABAP-utvikling.

Samarbeidet gir flere fordeler for S5 Consultings kunder:

  • Økt skalerbarhet via et stort team av erfarne og spesialiserte utviklere
  • Redusert sårbarhet knyttet til enkeltpersoners kompetanse
  • Lavere og mer fleksible IT-kostnader
  • Økt kvalitetssikring og gjenbruk av best practice

– Samarbeidet gir oss muligheten til å styrke leveransene våre, og gjør oss i stand til å takke ja til store prosjekter uten å kompromittere på kapasitet eller kvalitet., sier Tom W. Gulbrandsen.

Vil du vite mer om hva ”nearshore” samarbeidet gir av muligheter? Ta kontakt med Tom eller Sveinung i S5 Consulting.