Lilleborg har med suksess tatt i bruk SAP Mobility Warehouse Management Solution fra S5 Consulting som styringsverktøy på hovedlageret i Ski – det kan det bli rekorder av!

Løsningen som er levert består av en adminapplikasjon og en lagermonitorapplikasjon. Adminapplikasjonen analyserer aktiviteten fordelt på dag og nattskift på lageret, og viser blant annet totalt antall paller som kjøres inn og ut. Lagermonitor-applikasjonen kjøres på en storskjem på lageret, slik at alle kan se hva som er plukket, hva som skal plukkes frem i tid og hva som er innlagret. Den viser også maks antall helpaller som er kjørt inn og ut, slik at alle har et måltall å jobbe mot. Løsningen har gitt en stor og målbar effekt på motivasjon og effektivitet hos de ansatte på lageret, og gjort arbeidshverdagen mye enklere.

S5 har besøkt Lilleborg og snakket med en begeistret lagersjef Ole Johnny Syversen – se intervjuet her.