S5 Consulting AS er nå Achilles-sertifisert for Norge og Danmark. Sertifiseringen utstedes til leverandører som orienterer seg mot oljeservice/oil & gas-industrien, og dokumenterer at S5 Consulting er kvalifisert til å levere en rekke SAP løsninger og tjenester til denne sektoren.

– Denne sertifiseringen gir våre kunder i oljesektoren sikkerhet for at vi er kvalifiserte og kompetente når vi leverer løsninger og tjenester til dem. Olje og gass, med tilhørende tjenesteytende næringer, er en av industriene vi satser sterkt på, så sertifiseringen har stor betydning for oss

sier Tom W. Gulbrandsen, daglig leder i S5 Consulting.

Achilles-sertifiseringen dekker levering av en rekke produkter og løsninger, blant annet software, kommunikasjonsutstyr og konsulenttjenester.

Ta kontakt med Tom for mer informasjon.