Med en brennende lidenskap for innovasjon og verdiskapning skaper S5 Consultings UX- og Mobilityekspert Nicolay Aarstad Wildhagen begeistring hos både kunder og samarbeidspartnere. Ved å kombinere nytenkning med trygghet for kunden leverer han SAP-prosjekter helt i tråd med S5 Consultings verdier.

Nicolay er SAP-sertifisert ABAP-utvikler og fagansvarlig for SAP User Experience i S5 Consulting. Tross sin relativt unge alder har han bred prosjekterfaring fra leveranser innen SAP tilgangsstyring og løsninger basert på SAP Fiori, samt utvikling i Neptune Application Designer. Han har fremtidsrettet nøkkelkompetanse innen totalleveranser av sikre, brukervennlige og effektive SAP-løsninger, og er en pålitelig samarbeidspartner og en stor ressurs i SAP-prosjekter:

– I et SAP-prosjekt har jeg fokus på å levere sikkerhet i prosjektets leveranserammer og dele relevante erfaringer. Jeg tar ansvar, og mener at det å levere til forventning med høy kvalitet er noe av det mest sentrale i ethvert ledd av en prosjektleveranse, sier Nicolay.

Nicolay er en utfordringssøkende og reflekterende person med en brennende lidenskap for å skape innovative og varige verdier sammen med sine relasjoner. Han beskriver S5 Consulting som innovativ, dynamisk og trygg, og er en bransjeinnovatør som utfordrer en teknologisk dynamisk hverdag, samtidig som han gir kunden trygghet og har brukeren i fokus.

– I en bransje i rask utvikling er det viktig å holde seg oppdatert for å sikre leveransekvalitet og trygghet. Jeg utvikler min kompetanse gjennom spesialiserte SAP-sertifiseringer, kurs og deltakelse i internasjonale fora og konferanser. Bransjen endrer seg raskt, og for å være i forkant jobber jeg tett med partnere og kollegaer, og deler kunnskap som skaper innovasjon og trygghet for kunden. Fremover tror jeg spesielt SAP HANA og SAP Fiori vil være sentralt for utviklingen i bransjen, som har et stadig økt fokus på brukervennlig tilgjengeliggjøring av sanntidsdata på nye brukerflater.

Vil du vite mer om hvordan Nicolay kan bistå din virksomhet? Ta kontakt med Tom Gulbrandsen.