Gyldendal har opplevd en enorm økning i kundeordre, noe som har krevd mye manuell oppfølging og dobbeltarbeid hos kundesenteret. Kundemedarbeiderne har brukt mye tid på håndtering av informasjon kundene allerede hadde registrert.

Det var et stort effektiviseringspotensiale i forhold til tidsbruk, og S5 Consulting ble utfordret på å automatisere prosessen. Leveransen ble en sømløs løsning der kunden selv legger inn ordren sin direkte i SAP, via en integrert Neptuneløsning.

Leder for kundesenteret Camilla de Ferry Smith, er helt klar på effekten av løsningen:

– Dette sparer oss for enormt mye tid, som kan brukes til andre og viktigere ting. Løsningen er fin og sømløs, og svært brukervennlig for kundene.

Her forteller Camilla mer om hvordan løsningen fra S5 Consulting har effektivisert kundesenterets hverdag.