Tidligere hadde Gyldendal god gammeldags utleggshåndtering med mye papir og manuelle prosesser. Forbedringspotensialet var stort i forhold til å spare tid og ressurser, og det var et sterkt ønske om en mer smidig og organisert løsning. Dette har S5 Consulting løst gjennom en brukervennlig mobil app for utlegg.

Ingrid Hatleskog, controller i Gyldendal, er svært fornøyd med løsningen:

– Nå kommer bilagene inn til regnskap ferdig kontert, uten manuell håndtering. Det frigir tid til andre oppgaver. Jeg tror også det vil oppleves mye enklere for brukerne at man kan registrere utleggene fortløpende.

Vil du vite mer? Kontakt oss!