Daglig kjøres det biler fra Kristiansund til Orklas hovedlager på Ski som rommer over 33.000 paller med produkter. Når pallene blir plassert på bil, blir palleetikettene skannet via en Neptune SAPUI5-applikasjon med en Motorola MC40 mobil håndholdt enhet. Det blir da automatisk skrevet ut pakkseddel/fraktbrev. Når pallene ankommer hovedlageret på Ski, kan dermed pallene skannes direkte inn, uten noe form for manuelle varemottaksrutiner.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom S5 Consulting og Orkla Shared Services, der S5 Consulting har stått for utviklingen av Neptune SAP UI5 applikasjonen.

Vil du vite mer om dette prosjektet eller S5 Consultings tjenester? Ta kontakt med Tom Gulbrandsen